Bejelentkezés

Ha elfelejtetted a jelszavad, ide kattinva kérhetsz újat.
Mégse

Regisztráció

Kártyaszám
Már regisztráltál? Itt bejelentkezhetsz.
Mégse

Tisztelt Ügyfelünk! December 15. és január 2. között csökkentett munkarendben vagyunk elérhetőek, sürgős esetben, kérjük, e-mailben keressenek minket!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Üzletpolitika

A DIGITER-IT HUNGARY KFT.
ÜZLETPOLITIKÁJA

A Digiter-IT Hungary Kft. (továbbiakban: Digiter) üzletszerzésére és értékesítésére irányuló alapvető elképzeléseit és irányelveit a következőekben rögzíti.


Alapvetések
1. A Digiter szilárd elképzelése, hogy napjaink informatikai piacán – ahol a technológiai avulás már nem években, hanem hónapokban mérik – megfelelő eszközbérleti konstrukciók alkalmazásával könnyebb és hosszú távon olcsóbb a legkorszerűbb technológiával felszerelni a háztartásokat és vállalkozásokat, mint a manapság legelterjedtebb vásárlások útján.


2. Meggyőződése a Digiternek az is, hogy nem minden számítástechnikai feladat végezhető el otthon megfelelő célberendezések (szkenner, nyomtató, videotelefon, stb.) nélkül, ugyanakkor ezen berendezéseket évi egy-két hónapnyi használat céljából luxus beszerezni, az elfoglalt helyről, tárolásról nem is beszélve.


3. Az adó-és járulékmentes béren kívüli juttatások – a Digiter vonatkozásában elsősorban a számítógép-használati utalványok – felhasználására kínált ésszerű alternatívákkal az IT kultúra olyan rétegeknél is beépülhet a mindennapokba, ahol arra eddig megfelelő felhasználói ismeretek és igény esetén sem állt rendelkezésre forrás, illetőleg a forrás és felhasználói ismeret hiányába az eszköz iránti igény.


Célok
1. Fő célunk annak elfogadtatása, hogy a megfelelő eszközbérleti konstrukciók alkalmazásával könnyebb és hosszú távon olcsóbb a legkorszerűbb technológiával felszerelni a háztartásokat és vállalkozásokat, mint a manapság legelterjedtebb vásárlások.


2. További célunk, hogy akár rövid időre is, de professzionális irodai környezetet biztosítsunk egy-egy feladat ellátásához mindazok számára, akiknek a munkahelye ilyennel nem rendelkezik, illetve ilyen irodai eszközökhöz bármilyen okból nincsen hozzáférése.


3. A Digiter további célja az informatikai kultúra meghonosítása olyan társadalmi csoportokban, ahol eddig sem lehetőség, sem ismeret nem volt informatikai eszközök otthoni használatához.


4. A Digiter elkötelezett híve annak, hogy a számítógép-használatot a szobák sötétjében zajló magányos elfoglaltság kategóriából a közösségi élmény szintjére emelje.


5. Célunk az előzőek mellett, a számítógép-használati utalványok beváltása terén a piacvezető pozíció megszerzése és megtartása, a beváltás új lehetőségeinek feltárása és biztosítása.


Értékesítési tevékenység
1. A Digiter értékesítési tevékenységét a folyamatos és kényelmes elérhetőség miatt webáruház útján végzi.


2. A webáruház termékpalettáját számítástechnikai eszközökre vonatkozó bérleti konstrukciók, illetve külső – DIGITER PONTokon, illetve egyéb – helyszíneken kialakított számítástechnikai eszközpark helyben történő használatára kialakított bérleti konstrukciók, valamint informatikai hardver- és szoftvereszközök értékesítése képezi.


3. A Digiter valamennyi számítógép-használati utalvány ellenében is igénybe vehető bérleti konstrukciója úgy került kialakításra, hogy azok maradéktalanul megfeleljenek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény adómentes juttatásokra – ezen belül is a számítógép-használat juttatási formára – előírt rendelkezéseknek, így azok ellenértékeként számítógép-használati utalvány elfogadható.


Ügyfélszerzés
1. Potenciális ügyfeleink az IT szektor fejlődését fogyasztásukkal is lekövető cégek, magánszemélyek, a számítógép-használati utalvány juttatásban részesülő magánszemélyek, illetve bárki, akinek nem célja, hogy jelentős összegű vásárlásokkal hosszú távon elkötelezze magát egy-egy konkrét termék mellett.


2. Potenciális ügyfeleink azok a szezonális adatfeldolgozási munkával megbízott vállalkozások (pl. közvélemény-kutatók), akiknek a szükséges eszközökbe vásárlás útján beruházni teljesen fölösleges.


3. A Digiter bemutatása az ügyfél-jelöltek részére a hagyományos marketingcsatornák mellett a számítógép-használati utalvány értékesítési (felhasználási) bemutatókon, a weblapon keresztül, illetve a társ-regisztrációs program keretében történik.


4. A társ-regisztrációs program lényege, hogy a már regisztrált felhasználóink a Digiter ajánlása céljából elő-regisztrálhatnak egy tetszőlegesen kiválasztott másik személyt, akit a regisztrált felhasználó jogai illetnek meg az on-line vásárlás és bérlés kivételével – így gyakorlatilag belülről is megismerhetik a Digiter rendszerét.


5. Ügyfélként számítunk természetesen azokra is, akiknek egy-egy, a webáruházban található kedvező árú termék, esetleg rövidebb távú bérleti lehetőség kelti fel spontán az érdeklődését.


6. Ügyfeleinknek tekintjük azon partnereinket, akik pusztán érdeklődési célból regisztrálnak a honlapunkon, hiszen ők is leendő potenciális fogyasztóink. A Digiternek nem titkolt célja egy minél nagyobb, törvényesen szerzett és fenntartott fogyasztói adatbázis felállítása, fenntartása, adott esetben fogyasztói közösséggé szervezése.


Kedvezmények
1. A Digiter törekszik arra, hogy a mindenkori gazdasági lehetőségeihez mérten, a jogi szabályozással összhangban, a piac igényeihez igazodva Ügyfeleinek vonzó konstrukciókat dolgozzon ki kedvező árazással, és a lehető legtöbb kedvezményt nyújtsa.


2. A kedvezmények a Szolgáltató üzletpolitikájában kerülnek rögzítésre. Az üzletpolitikai kedvezményeket - azok formáját, mértékét, feltételeit - Szolgáltató a www.digiter.hu honlapon teszi közzé, azok megismeréséhez regisztráció nem szükséges.


3. Szolgáltató üzletpolitikai célú kedvezményeit egyoldalúan jogosult módosítani. A kizárólag az ügyfelek javára történő módosítás bármikor, azonnali hatállyal alkalmazható, a már meghirdetett (honlapon közzétett) egyes kedvezmények visszavonása, illetve az ügyfelek hátrányára történő módosítása azonban csak a módosítás közzétételét követő 90. nap elteltével alkalmazható. A kedvezmények a weblapon történő közzététellel válnak közöltté. A kedvezmény visszavonására vagy hátrányos módosítására az ügyfelek figyelmét a weblapon jól láthatóan fel kell hívni, a tájékoztatásban megjelölve azt a dátumot is, ameddig a kedvezmény igénybevételére még lehetőség van.


4. Az aktuálisan alkalmazott kedvezmények a mellékletben kerülnek rögzítésre.


Jogfenntartás
1. A Digiter fenntartja magának a jogot, hogy üzletpolitikáján – az abban foglalt korlátokkal – bármikor, bármilyen formában változtasson. A változtatás a vezetőség döntésének meghozatalával – az üzletpolitikai kedvezmények vonatkozásában a honlapon történő közzététellel – válik hatályossá.


2. A Digiter kizárja a felelősségét az üzletpolitikája megváltoztatása miatt bárkit bármilyen formában érintő hátrány miatt.

Budapest, 2015. október 15.
Digiter-IT Hungary Kft.


MELLÉKLET
A DIGITER üzletpolitikai kedvezményei

Érvényes: 2015. október 15-től visszavonásig


1. A DIGITER BLUE bérlet mennyiségi kedvezménye

Jogosult: a regisztrált felhasználó.

Feltétel: DIGITER BLUE bérlet vásárlása alkalmanként az alábbi limitet meghaladóan:
I. szint: 2 500 Ft,
II. szint: 3 500 Ft,
III. szint: 5 000 Ft.
A kedvezmény lényege: visszatérítés a bérleti díjból (a bérlet vételárából).

A kedvezmény mértéke: a megfizetett vételár
I. szint 50 %-a
II. szint 70 %-a
III. szint 90 %-a.

A kedvezmény érvényesítése: a megfizetett vételár limit szerinti %-ának 2 banki napon belüli visszautalása a jogosult által megadott bankszámlára. Banki nap minden olyan munkanap, amelyen a Bank üzleti tevékenység céljából nyitva tart.
Korlátozás! A visszatérítési kedvezmény naptári hónaponként legfeljebb 50 000 Ft névértékű bérlet esetén lehetséges (függetlenül a vásárlások számától), az 50 000 Ft-ot meghaladó havi bérletösszegre a kedvezmény nem érvényes! DIGITER BLUE és DIGITER NEON bérletek együttes vásárlása esetén visszatérítési kedvezmény naptári hónaponként összesen legfeljebb 150 000 Ft névértékű bérlet esetén lehetséges (függetlenül a vásárlások számától), melyből a DIGITER BLUE bérletek névértéke nem lehet több 50 000 Ft-nál. A 150 000 Ft-ot meghaladó havi bérletösszegre a kedvezmény nem érvényes!


2. A DIGITER NEON bérlet mennyiségi kedvezménye

Jogosult: a regisztrált felhasználó.

Feltétel: DIGITER NEON bérlet vásárlása alkalmanként az alábbi limitet meghaladóan:
I. szint: 5 000 Ft,
II. szint: 10 000 Ft,
III. szint: 15 000 Ft.
A kedvezmény lényege: visszatérítés a bérleti díjból (a bérlet vételárából).

A kedvezmény mértéke: a megfizetett vételár
I. szint 50 %-a
II. szint 70 %-a
III. szint 90 %-a.

A kedvezmény érvényesítése: a megfizetett vételár limit szerinti %-ának 2 banki napon belüli visszautalása a jogosult által megadott bankszámlára.
Korlátozás! A visszatérítési kedvezmény naptári hónaponként legfeljebb 150 000 Ft névértékű bérlet esetén lehetséges (függetlenül a vásárlások számától), a 150 000 Ft-ot meghaladó havi bérletösszegre a kedvezmény nem érvényes! DIGITER BLUE és DIGITER NEON bérletek együttes vásárlása esetén visszatérítési kedvezmény naptári hónaponként összesen legfeljebb 150 000 Ft névértékű bérlet esetén lehetséges (függetlenül a vásárlások számától), melyből a DIGITER NEON bérletek névértéke nem lehet több 150 000 Ft-nál. A 150 000 Ft-ot meghaladó havi bérletösszegre a kedvezmény nem érvényes!

3. A DIGITER NEON bérlet oktatási kedvezménye

A DIGITER NEO-N bérletek tulajdonosai a számítógép-használati jogukat olyan alkalmakkor is gyakorolhatják, amikor a szolgáltató képviselője, vagy az általa felkért szakértő a használat helyszínén előre meghirdetett témában – témákban előadásokat, tréningeket, eszközbemutató rendezvényeket tart.

Ezek az előadások alkalmasak arra, hogy a számítógépet és annak előnyeit még kevéssé ismerők megfelelő segítséggel – az elhangzottakat rögtön a gyakorlatba átültetve a számítógép előtt ülve rögzíthessék és gyakorolhassák, így a számítógépezéshez kedvet kapva (az esetleges otthoni gyakorláshoz vagy felhasználáshoz) eszközbérlőként vagy vásárlóként is ügyfeleinkké válhassanak.

Az előadásokon történő részvétel a DIGITER NEON bérlettel rendelkezők számára többlet költséggel nem jár, feltétel azonban az előadás(ok) időtartamára való regisztráció és ezzel a számítógép-használat ezen időtartamra történő díjának megfizetése.

Az előadások, tréningek tematikája, helyszíne és időpontja a www.digiter.hu weboldalán kerül közzétételre.

4. Kiemelt ajánlatok vételár, illetve bérleti díj kedvezménye

A digiter.hu weboldalon „Kiemelt ajánlatként” feltüntetett eszközök vásárlása, illetve bérlése esetén járó kedvezmény (árengedmény az eladási árból, illetve a bérleti díjból).

Jogosult: a regisztrált felhasználó.

Feltétel: regisztráció.

A kedvezmény mértéke: az eladási ár, illetve a bérleti díj 5 - 30%-a.

A kedvezmény érvényesítése: 5 - 30% vételár-kedvezmény a vásárlásra és bérlésre felajánlott eszközökre.

5. Regisztrációs kedvezmény

A Digiternél legalább hat hónapnyi eszközbérlettel rendelkező, illetve legalább bruttó 150 000 Ft értékben vásárolt regisztrált felhasználók társ-regisztráltjainak önálló regisztrációja esetén nyújtott kedvezmény.

Jogosult: a legalább hat hónapnyi eszközbérlettel rendelkező, illetve legalább bruttó 150 000 Ft értékben vásárolt regisztrált felhasználó társ-regisztráltja.
Feltétel: a társ-regisztrált önálló felhasználóként történő regisztrációja.

A kedvezmény lényege: használt, de teljesen hibátlan (esetleg a korábbi használatból eredő kisebb esztétikai hibákkal bíró) számítástechnikai eszközök felkínálása megvásárlásra.

A kedvezmény mértéke: a számítástechnikai eszközök értékének 5 – 90 %-a.

A kedvezmény érvényesítése: 5-90% vételár-kedvezmény a vásárlásra felajánlott eszközökre.

A Digiter fenntartja a jogot, hogy a kedvezmény biztosítását felfüggessze, amennyiben nincs készletén egyetlen kedvezményes megvásárlásra felajánlható eszköz sem.

6. Bérleti díj előzetes megfizetéséhez kapcsolódó kedvezmény

Az eszközt bérlő ügyfél a bérleti díj egyszerre, előre történő megfizetése esetén további ingyenes bérleti időt kap.

A kedvezmény lényege: Az eszközt bérlő ügyfél a bérleti díj 100 %-ának egyszerre, előre történő megfizetése esetén további ingyenes bérleti időt kap

A kedvezmény mértéke: 12 hónap ingyenes bérleti idő

A kedvezmény érvényesítése: a webáruházi felületen az „Akciós ajánlatunk” gombra kattintás, illetve a bérleti díj 100 %-ának előre történő megfizetését vállaló beállítás, illetve ennek megfelelő befizetés.


 

Üzletpolitika hatályos 2014.12.31-ig Üzletpolitika hatályos 2015.01.01 - 2015.10.15