Bejelentkezés

Ha elfelejtetted a jelszavad, ide kattinva kérhetsz újat.
Mégse

Regisztráció

Kártyaszám
Már regisztráltál? Itt bejelentkezhetsz.
Mégse

Tisztelt Ügyfelünk! December 15. és január 2. között csökkentett munkarendben vagyunk elérhetőek, sürgős esetben, kérjük, e-mailben keressenek minket!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Szerződési feltételeink

Általános Szerződési Feltételek
2017. március 07-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Digiter IT Hungary Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-175820; adószám: 24657307-2-41) 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4. em. 20. szám alatti székhelyű (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.digiter.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.digiter.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

I. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.digiter.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Digiter Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Digiter Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza.
Az Digiter Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
Az Digiter Webáruház kínálata elérhető minden Ügyfél számára regisztráció nélkül is. A Webáruházból történő vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
A Szolgáltató az Ügyfél megrendelése (ajánlata) alapján on-line szerződési ajánlatot készít, melyet az Ügyfél szintén on-line fogad el, ezzel a szerződés létrejön. A Felek között az áru megvásárlásával / szolgáltatás igénybevételével magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés az Ügyfél esedékes pénzügyi kötelezettségeinek rendezését követően lép hatályba. A hatályba lépést követően Szolgáltató elektronikus levélben igazolja vissza az Ügyfélnek az esedékes pénzügyi teljesítés megtörténtét, illetve elektronikus dokumentumként megküldi a szerződést és a számlát. A szerződés a Szolgáltató részéről történő teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, erre elektronikus levélben van lehetőség.
Ügyfélszolgálat: Digiter IT Hungary Kft.
Telefon: +36 70 415 9902
Internet cím: www.digiter.hu
E-mail: info@digiter.hu

II. Regisztráció

A Digiter Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges.
Az Ügyfélnek a "Regisztráció" menüpontra kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: (felhasználó)név, jelszó, név, cím, e-mail cím, illetve ugyanitt kerül sor az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Politika elfogadására. A megadott adatok valódiságát Szolgáltató nem jogosult és nem köteles ellenőrizni, azonban a fogyasztói jogok esetleges későbbi érvényesítése, illetve adott esetben a munkáltató részéről kedvezményes adózási feltételek mellett juttatott elektronikus utalványok jogszerű felhasználásának igazolása nehézségekbe ütközhet, amennyiben a személyi okmányokban rögzített és a regisztráció során megadott adatok között eltérés van.
A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy megerősítő e-mailt küld, amiben található linkre kattintva lehet a Felhasználói fiókot, a regisztrációt aktiválni.
Az Ügyfél felhasználóként az oldalra történő belépés után a "Profilod" menüpontra kattintva alakíthatja ki saját fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott adatok, illetve ugyanitt a "Profilod" menüpontban van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a vásárlást és a kiszállítást megkönnyítő adatok (pl.: szállítási cím) felvitelére. A vásárlói profil lehetőséget ad a webáruház egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között a vásárlási előzmények, az előző vásárlások adataihoz való hozzáféréshez. Elektronikus számítógép-használati utalvánnyal rendelkező ügyfeleink itt adhatják meg Sponsorem kártyájuk számát. A kártyaszám megadásával a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Sponsorem Kft-től minden belépésekor lekérje számítógép-használati utalványainak egyenlegét, és annak alapján kártyabirtokos számára célzott ajánlatot tegyen aktuális egyenlege optimális felhasználására.
A "Megrendelések" menüpont alatt érhetőek el az Ügyfél eddigi vásárlásainak részletei tájékoztató jelleggel.
Elfelejtett jelszó esetén a "Belépés" menüpontban az elfelejtett jelszó szakaszban lehet az ott található linkre kattintva új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer haladéktalanul megküldi az új jelszót a megadott e-mail címre, amivel azután már be lehet jelentkezni a web áruházba.
A már regisztrált Ügyfélnek lehetősége van egy általa tetszőlegesen kiválasztott természetes személyt partnerként regisztrálnia. A partner-regisztrált felhasználó jogai megegyeznek az Ügyfélével, azzal az eltéréssel, hogy on-line vásárlást és eszközbérlést nem kezdeményezhet. A partner-regisztrált felhasználókat önálló ügyfélként történő regisztrációjukat követően a Szolgáltató mindenkori üzletpolitikája és lehetőségei függvényében különféle kedvezményekben részesítheti.
A Felhasználó fiók és adatainak törlését a „Profilod" menüpontban a „Profil törlése" gombra kattintva lehet kezdeményezni. Ebben az esetben a rendszer adminisztrátorai a törlésre vonatkozó igény beérkezését követően az Ügyfél profiljában található személyes és egyéb adatokat haladéktalanul véglegesen és visszavonhatatlanul törlik a webáruház rendszeréből. A webáruház vásárlóinak, a konkrét vásárlásoknak az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi Politika szerint a törvényben meghatározott ideig kerül megőrzésre. A Felhasználói adatok törlésével párhuzamosan a rendszer az Ügyfél megadott email címére az adatok és a fiók törléséről egy értesítést küld.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy ha az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

III. Megrendelés

Az értékesítésre felkínált áruk, szolgáltatások (továbbiakban együtt: áru) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az azok használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk/szolgáltatás információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a szállított termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A vásárlás előtt az áruval kapcsolatban felmerült kérdésekre az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. A forgalmazott termék használati utasítását - ahol ezt a jogszabályok előírják - az áruhoz mellékeljük. Amennyiben az áruval együtt a kötelező használati utasítás nem érkezik meg, azt azonnal - az árut használatba vétele előtt - jelezni kell az ügyfélszolgálatunk részére, mely haladéktalanul intézkedik annak pótlásáról. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, ügyfélszolgálatunk elérhetőségein kérhet tájékoztatást.
A vételár, bérleti díj (továbbiakban együtt: ár) mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás esetleges költségét.
Szolgáltató a termékek bérbeadásánál minimális bérleti időt határoz meg. A minimális bérleti idő általános esetben 3 hónap, ennél rövidebb időre az eszköz nem kölcsönözhető. Amennyiben a Szolgáltató az általános 3 hónaptól eltérő minimális bérleti időt köt ki, azt a termék információs oldalán jelöli.
Szolgáltató egyes termékek bérbeadásánál jogosult óvadékot (kauciót) kérni. Amennyiben a Szolgáltató kauciót köt ki, azt a termék információs oldalán jelöli.
Árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek árát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Vásárlásra a Digiter Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezést követően van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Berakom a kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalma a „Pénztár” gombra kattintásig módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár” gombra kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az adatok megadását követően a „Megrendelés jóváhagyása” gombbal lehet továbblépni, a következő oldalra, ahol Ügyfél összefoglalva ellenőrizheti a megrendelt termékeket, saját maga, illetve a szállítás címadatait, módját, és egyéb, az Ügyfelet terhelő költségeket, azok fizetésének módját, stb. Amennyiben minden adat helyes, a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásával zárja le a megrendelést.
Eszközbérletre a Digiter Webáruházban szintén csak az előzetes regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. A vásárlástól eltérően itt egy folyamatban csak egy eszköz bérletét lehet kezdeményezni, minden további eszközt újabb különálló folyamatban kell megrendelni. Az Ügyfél a terméket az arra történő kattintással választja ki, majd a termék részletes adatait ismertető oldalon a Bérleti konstrukció részletei gombra kattintva adhatóak meg azon paraméterek, hogy az Ügyfél a bérleti díjat pénzben vagy számítógép-használati utalványban fizeti-e, mettől meddig kívánja az eszközt bérbe venni (ezzel kijelölve a bérlet időtartamát), tud-e (akar-e) bérleti díjat előre megfizetni - adott esetben ezzel mérsékelve a fizetendő kaució összegét (bővebben lásd IV.12.pont).
Egy hónapot el nem érő időszakra a teljes bérleti díj előre fizetendő. Az előre megfizetni vállalt bérleti díj alapján a program on-line kalkulációt készít a kaució összegéről és ezt ügyfél számára kijelzi. A bérleti díj pénzben történő megfizetésének választása esetén innentől a folyamat megegyezik a vásárlás folyamatával, miszerint a „Megrendel” gomb megnyomását követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az adatok megadását követően a Megrendelés jóváhagyása gombbal lehet továbblépni, a következő oldalra, ahol Ügyfél összefoglalva ellenőrizheti a megrendelt termékeket, saját maga, illetve a szállítás címadatait, módját, az egyéb, az Ügyfelet terhelő költségeket, azok fizetésének módját, stb. Amennyiben minden adat helyes, a Megrendelés és fizetés gomb megnyomásával zárja le a megrendelést.
A bérleti díj számítógép-használati utalványban történő megfizetésének választása esetén az előző pontban írtakhoz képest annyi az eltérés, hogy a megrendelés lezárását követően a weboldal átirányítja a felhasználót a számítógép-használati utalvány kibocsátójának honlapjára, ahol Ügyfél az utalványok beváltásához szükséges tranzakciót indítani tudja.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes promotált termékeit a bejelentkezést követően megjelenő külön ablakban kínáljon az Ügyfeleknek. A web áruházak általános működésétől eltérően ezen ajánlat elfogadását nem követi kosárba helyezés, vagyis az elfogadás automatikusan az ajánlatban foglalt szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejöttéhez vezet és következő lépésként már a szolgáltatás ellenértékének (vagy időszaki díjának) kiegyenlítésére kerül sor. Amennyiben az Ügyfél az ajánlatra nem tart igényt, az ablak bezárásával továbbléphet.
Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének (szerződési ajánlatának) megérkezését követően azt elfogadja, ezzel a szerződés létrejön. A szerződés (egyben a megrendelés visszaigazolása) elektronikus dokumentumként - e-mailben kerül megküldésre az Ügyfélnek.
A szerződés az Ügyfél esedékes pénzügyi kötelezettségeinek rendezését követően lép hatályba. A hatályba lépést követően Szolgáltató elektronikus levélben igazolja vissza az Ügyfélnek az esedékes pénzügyi teljesítés megtörténtét, illetve elektronikus dokumentumként megküldi a számlát.

IV. Fizetési feltételek

A megrendelt áruk / szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére az alábbi lehetőségek vannak:
banki átutalás;
bankkártya;
számítógép-használati utalvány (kizárólag bérleti konstrukciók esetében).
Banki átutalás esetén az Ügyfél a megrendelt eszközök árát banki átutalással, előreutalással fizeti meg. A fizetendő összeg a szerződés létrejöttét követően a következő bankszámlaszámra utalható: ERSTE 11600006-00000000-68349738
Az átutaláshoz szükséges adatokat (megrendelés száma, számlaszám) a megrendelés lezárását követően automatikusan elkészített szerződés részletesen tartalmazza.
Számítógép-használati utalvánnyal a Szolgáltató internetes honlapján keresztül lehet fizetni: A Kártyabirtokos a Digiter internetes honlapján keresztül elindítja a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését. Ez a felület átirányítja a kártyabirtokost a Sponsorem Kártyarendszer (tranzakciós) felületére, ahol a belépés után a tranzakciós adatok automatikusan kitöltésre kerülnek a Szolgáltató honlapján kiválasztott vagy megadott adatokkal. Ezt követően a Kártyabirtokosnak meg kell adnia a PIN kódját ezzel hagyva jóvá a tranzakciót. A tranzakció jóváhagyását követően megjelenik a tranzakció visszaigazolása.
Amennyiben a vételár vagy az első bérleti díj 48 órán belül nem, vagy nem teljes mértékben érkezik meg a Szolgáltató számlájára és Ügyfél ezen időszak alatt nem jelzi, hogy a fizetésben akadályoztatva volt, a felek között létrejött szerződés felbomlik. Az ezen okból felbomló szerződések miatt a felek egymással szemben követelést nem támasztanak, az esetlegesen részlegesen megfizetett ár visszautalásra kerül.
Egyes bérleti konstrukciók esetén a heti- illetve havidíjas szolgáltatásoknál a tört időszakra eső díj napidíjban fizetendő. Ahol a Szolgáltató a III.3. pont alapján a termékek bérbeadásánál minimális bérleti időt határoz meg, első bérleti díjként a minimális bérleti időre eső teljes bérleti díjat – általános esetben tehát 3 havi bérleti díjat – kell első bérleti díjként megfizetni
Az időszakosan jelentkező fizetési kötelezettségek - a bérleti díjak - esetén Szolgáltató a következő időszaki díj esedékessége előtt legalább 8 nappal e-mailben díjbekérőt küld.
A fizetési módok egymással részben kombinálhatóak, tehát számítógép-használati utalványt pénzzel, pénzt számítógép-használati utalvánnyal ki lehet egészíteni, illetve kiváltani. Lényeges, hogy amennyiben a kombinát fizetésben számítógép-használati utalvány szerepel akkor az csak számítástechikai eszköz bérletére váltható be.
Amennyiben a Szolgáltató az egyes termékek bérletéhez kapcsolódóan kauciót köt ki, azt csak egy összegben, pénzben, átutalással lehet megfizetni. A kauciót az első bérleti díj esedékességétől számított 3 munkanapon belül meg kell fizetni. Amennyiben a kaució ezen időpontig nem érkezik meg, Szolgáltató e-mailben felhívja az Ügyfél figyelmét a kaució azonnali megfizetésére, illetve a termék kiszállítását a kaució beérkezéséig visszatartja. Amennyiben a kaució a felszólítást követő 4. napon sem érkezik be, Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani.
A kaució a bérleti időszak végén egy összegben visszajár, amennyiben annak teljes vagy részleges felhasználására nem került sor. A visszajáró kaució összegét az Ügyfél rendelkezése alapján a Szolgáltató más szolgáltatása ellenértékének kiegyenlítésébe beszámítja.
Szolgáltató jogosult a kaucióból a szolgáltatáshoz adott eszköz az Ügyfél hibájából vagy az ő érdekkörében felmerült okból történő eltűnéséből, megsemmisüléséből, megrongálódásából, meghibásodásából eredő kárigényét, vagy a jelen szerződési feltételekből fakadó igényét az igényjogosultság megnyíltakor kielégíteni, illetve a kaució kiadása iránti igénynél beszámítási kifogásként érvényesíteni.
A webáruházban az egyes árukhoz kapcsolódó kaució összege csökkenthető, amennyiben Ügyfél a bérleti díjat több időszakra előre megfizeti. Azt, hogy az előre megfizetett bérleti díjak mennyiben módosítják a kaució összegét, azt az egyes eszközöknél a „Bérleti konstrukciók” gombbal megnyitott oldalon lehet megtekinteni az előre megfizetni vállalt díj megadását követően.
Szolgáltató jogosult az előre megfizetett bérleti díjat saját szolgáltatása ellenértékeként elszámolni azon bérleti időszakokra, amikor a szolgáltatást az ahhoz adott eszköznek a Ügyfél saját hibájából vagy az ő érdekkörében felmerült okból történő eltűnése, megsemmisülése, megrongálódása, meghibásodása miatt Ügyfél számára ténylegesen nem nyújtotta, azonban a Ügyfél e körülményt a Szolgáltató számára nem jelezte.
Szolgáltató jogosult előzetes mérlegelést követően a kaució összegét a bérlet futamideje alatt is csökkenteni.

V. Kedvezmények

Szolgáltató törekszik arra, hogy a mindenkori gazdasági lehetőségeihez mérten, a jogi szabályozással összhangban, a piac igényeihez igazodva Ügyfeleinek a legtöbb kedvezményt nyújtsa.
A kedvezmények a Szolgáltató üzletpolitikájában kerülnek rögzítésre. Az üzletpolitikai kedvezményeket - azok formáját, mértékét, feltételeit - Szolgáltató a www.digiter.hu honlapon teszi közzé, azok megismeréséhez regisztráció nem szükséges.
Szolgáltató üzletpolitikai célú kedvezményeit egyoldalúan jogosult módosítani. A kizárólag az ügyfelek javára történő módosítás bármikor azonnali hatállyal alkalmazható, a már meghirdetett (honlapon közzétett) egyes kedvezmények visszavonása, illetve az ügyfelek hátrányára történő módosítása azonban csak a módosítás közzétételét követő 90. nap elteltével alkalmazható. A kedvezmények a weblapon történő közzététellel válnak közöltté. A kedvezmény visszavonására vagy hátrányos módosítására az ügyfelek figyelmét a weblapon jól láthatóan fel kell hívni, a tájékoztatásban megjelölve azt a dátumot is, ameddig a kedvezmény igénybevételére még lehetőség van.
Amennyiben az Ügyfél az őt illető – díjvisszatérítés formájában jelentkező – üzletpolitikai kedvezmény juttatásához külföldi pénzintézeti számlát jelöl meg, úgy Szolgáltató a külföldre irányuló tranzakciónként 5500,- forint kezelési költséget számol fel, melynek összege az üzletpolitikai kedvezményből kerül levonásra. A felszámított kezelési költség nem tartalmazza a Magyarországról érkező utalás miatt a külföldi bank által felszámított költséget, melynek összegéről a Szolgáltató nem tud felvilágosítást adni.

VI. Szállítási és átvételi feltételek

Szolgáltató a megrendelt eszközöket az Ügyfél rendelkezése szerint házhoz szállíttatja.
A szállítás főszabály szerint ingyenes. A szolgáltató fenntartja a jogot ahhoz, hogy egyes termékeinél a szállítási költséget – vagy annak egy részét – az Ügyfélre előzetes tájékoztatást követően áthárítsa. Ezen termékeknél a termék ára mellett az Ügyfelet terhelő szállítási költség is megjelenik.
A megrendelt termékek kiszállítását/házhoz szállítását a Digiter-IT Hungary Kft. megbízásából a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft. futár cég végzi, amely cég a megrendelést követően a megrendeléskor megadott szállítási címen három alkalommal megpróbálja a kézbesítést teljesíteni.
Szolgáltató az áru átvételét a szerződés szerinti ellenérték (illetve adott esetben a kaució) Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 8. munkanapon belül biztosítja. Amennyiben a szállítás a Szolgáltatón kívülálló okok miatt fenti határidőben nem lehetséges, arról az Ügyfelet Szolgáltató e-mailben tájékoztatja. Az árut szállító vállalkozásnak történő átadásáról az Ügyfél e-mailben értesül, mely tartalmazza a szállító vállalkozás nevét és elérhetőségét is. A kézbesítés várható pontos idejéről a szállító vállalkozás tud felvilágosítást adni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban az Ügyfél nem tartózkodik otthon, szállítási címként javasolt (amennyiben erre lehetőség van) munkahelyi címet, kontakt telefonszámot megadni (erre a megrendelés folyamatánál, a megjegyzés mezőben nyílik lehetőség). A futárszolgálat háromszori kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!
A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen teljesíti.

VII. Elállás joga, módja, következményei

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők között kötött szerződés esetén az Ügyfelet indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az Ügyfél elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
A fogyasztó az elállási-felmondási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha az Ügyfél eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon pénzben téríti vissza. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján gyakorolt elállási jog esetén a Szolgáltató közreműködik abban, hogy – az Ügyfél erre irányuló kérelme esetén – az elállással érintett ügylet ellenértékének megfizetése során felhasznált, a munkáltatótól kedvezményes adózással, vagy adómentesen kapott Sponsorem elektronikus utalványainak névértéke – az adott esetben adó- és járulék bevallási és befizeti kötelezettséget keletkeztető pénzbeli kifizetés helyett – az utalványt kibocsátó Sponsorem Kft-nél nyilvántartott egyenlegére kerüljön visszaírásra. A visszaírás határidejét és részletes szabályait a mindenkori Sponsorem Kártyaszolgáltatás és Elektronikus Utalvány Üzletszabályzat tartalmazza, mely a www.sponsorem.hu weboldalra az ügyfélkapun bejelentkezve megtalálható. A kérelem mintáját a hivatkozott szabályzat 1. melléklete tartalmazza, illetve az 2015. május 15-től a Szolgáltató rendszerében regisztrált Ügyfelek által zárt rendszerben, on-line is előterjeszthető.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató jogosult mindaddig visszatartani az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén az Digiter IT Hungary Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Az elállási jog gyakorlása esetén a kiszállított terméket megfelelő védőcsomagolásban kell eljuttatni a Digiter IT Hungary Kft. székhelyére.
Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:
olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint
a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

VIII. A bérleti szerződés felmondása, vagy a díjfizetés elmaradása miatti megszüntetése

Amennyiben az Ügyfél a bérleti szerződést a VII.1. pontban (14 napon belüli elállás), vagy a X. 2. és 3. pontban írt esetkörökön kívül, de a szerződésben meghatározott bérleti időn belül felmondja, a Szolgáltató felmondási díjra jogosult.
A felmondási díj az szerződésből még hátralévő időszakra eső bérleti díj 50 %-a, de legalább 10000,- Ft. Akciós bérleti konstrukció esetén az felmondási díj számítása az akció nélküli havi bérleti díj alapján történik. Tartós (9 – 18 hóna futamidejű) bérleti konstrukció esetén az elállási díj legfeljebb a még meg nem fizetett teljes futamidőre számított bérleti díjrész. A Szolgáltató jogosult a felmondási díj erejéig beszámítással élni az Ügyfél részére esetlegesen visszafizetendő előre megfizetett bérleti díjba, vagy a letett kaucióba.
Az esedékes havi bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a késedelembe eséstől számított 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az Ügyfelet az esedékes bérleti díj pótlására 15 napos határidő tűzésével és a további mulasztás következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre írásban – a regisztrációnál megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben – felszólítja.
Amennyiben a bérleti díj megfizetésének késedelme a 60 napot meghaladja, Szolgáltató jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására.
Azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltató jogosult a 2. pontban írt felmondási díjra is, illetve a felmondási díjat is tartalmazó elmaradt bérleti díjakra vonatkozó követelését jogosult az Ügyfél által fizetett kaucióval szemben érvényesíteni.

IX. Bérelt eszközök visszaadása a bérleti időszak végén

A bérleti időszak végén - eltérő megállapodás vagy a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatás hiányában - a kiadott eszközt a Szolgáltató székhelyére kell visszaszállítani vagy visszaszállíttatni. Amennyiben a bérlő igényét az ügyfélszolgálatnak jelzi, a bérelt eszközt a bérlő költségén futárszolgálatunkkal visszaszállíttatjuk.
A bérleti időszak végén a visszaszállításról vagy visszaszállíttatásról úgy kell gondoskodni, hogy az a bérleti időszak utolsó napján a munkaidő végéig Szolgáltató ügyfélszolgálatára beérkezzen, ennek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a késedelem időtartamára eső napi bérleti díjat kiszámlázni, illetve az Ügyfél köteles azt megfizetni.
A szállítás során megfelelő védelmet nyújtó csomagolás, valamint a visszaszállítás (visszaszállíttatás) költségei Ügyfelet terhelik.
Szállítással kapcsolatos kérdések esetén az info@digiter.hu email címen vagy a +36 70 415 9902 telefonszámon az ügyfélszolgálat munkatársához lehet fordulni munkaidőben.


X. Eljárás bérelt eszköz meghibásodása esetén

Bérelt eszköz meghibásodása esetén az Ügyfél köteles azt haladéktalanul bejelenteni az info@digiter.hu e-mail címre küldött üzenetben, vagy munkaidőben telefonon a +36 70 415 99 02-es telefonszámon.
A bérbeadó Digiter IT Hungary Kft. szavatol azért, hogy a bérelt eszköz a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlő Ügyfelet az elállás helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet. (Ptk. 6:332. § (1) bek.)
Az Ügyfél a 2. pontra hivatkozással a bérleti szerződést kizárólag az eszköz hardveres meghibásodására tekintettel jogosult felbontani, a Digiter IT Hungary Kft. kizárja a felelősségét valamennyi – különösen a hibásan telepített vagy beállított, nem jogtiszta, vagy az adott hardverkonfigurációval nem kompatibilis, vírussal fertőzött szoftvert tartalmazó eszközben felmerült hibáért. Kivételt képez a hivatkozott szoftverek közül a jogtisztán teleptett és az eszközzel együtt forgalomba hozott szoftvertermék.
Az Ügyfél a 3. pontban írt esetkörön kívül is jogosult az eszköz hibájából történő felmondásra, ebben az esetben azonban a VIII. pont rendelkezései irányadóak.
Amennyiben a meghibásodott eszköz még jótállással rendelkezik és az Ügyfél – választása szerint – a bérleti szerződést nem kívánja felmondani, a Digiter IT Hungary elvégezteti a javítást és az eszközt visszajuttatja a bérlő Ügyfélhez. Ebben az esetben a javítással eltelt idő a bérlet időtartamába nem számít bele. A meghibásodott eszközt a bérlő Ügyfél köteles saját költségén eljuttatni a Szolgáltató által megjelölt javítási helyre, vagy választása szerint az ügyfélszolgálatra (1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11.). A szállítás tekintetében a IX.1. pontban írtak irányadók.
Amennyiben a hiba oka vitatott, a felek a termék magyarországi főforgalmazóját keresik meg bevizsgálás céljából. A vizsgálat költségét a Digiter IT Hungary Kft előlegezi, de ténylegesen az viseli, akinek állítását a vizsgálat cáfolta.

XI. Szerződésmódosítás

Ügyfél a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül – az eszköz kiszállítása előtt bármikor - jogosult az általa megfizetett összeggel megegyező - illetve annak kiegészítése esetén azt meghaladó - összegű más árura, vagy szolgáltatásra cserélni.
Üzletpolitikai céllal a Szolgáltató jogosult a már szerződött szolgáltatásának más szolgáltatására történő cseréjét javasolni.
Amennyiben Ügyfél a módosítást elfogadja, úgy közöttük az eredetileg létrejött szerződés az új ajánlatnak megfelelően módosul. A szerződés módosításáról új szerződés készül.
A 2. pont szerinti szerződésmódosítás díj- és költségmentes.

XII. A bérelt, illetve a Szolgáltató által helyben történő használatra bérbe adott eszközök használatára vonatkozó rendelkezések

A DIGITER PONTokon történő számítógép használati díj nem tartalmazza az adott munkaállomáson történő internet-elérés díját, melyért egyebekben külön díjat nem számol fel.
A DIGITER PONTokon történő számítógép használatra kizárólag nyitvatartási időben van lehetőség. Az nyitvatartási idő végét megelőző 5 percben a felhasználók figyelmeztetést kapnak a használat befejezésére. A nyitvatartási idő végén a munkaállomásokat központilag áramtalanítják.
A munkaállomás eszközök vírusvédelmi rendszerrel ellátottak, külső adathordozókon a csatlakoztatást követően azonnal vírusellenőrzést kell végezni. Vírusriasztás esetén a vírusmentesítést haladéktalanul el kell végezni, ennek sikertelensége esetén az adathordozót el kell távolítani a munkaállomásról
Szolgáltató kizárja a felelősségét valamennyi, az eszközök használata során bármely okból bekövetkező adatvesztés, illetve vírusfertőzés okozta károkért.
A munkaállomáson tárolt adatok külső adatmentési folyamataihoz a Szolgáltató semmilyen adatmentő eszközt nem köteles biztosítani, ez az Ügyfél lehetősége és kötelessége.
Szolgáltató, illetve jelen lévő partnercég (DIGITER PONT) alkalmazottja nem kötelezhető a munkaállomás beállításainak megváltoztatására.
Ügyfél tartózkodik minden olyan cselekménytől, mellyel a számítógép-használat során szerzői - vagy egyéb szomszédos jogokat, vagy egyéb jogi vagy erkölcsi normákat sértene.
Tilos az eszközök operációs rendszereinek, illetve egyéb, alapvető működését biztosító, illetve szabályozó programjainak törlése vagy módosítása.
Az arra alkalmas eszközökön 18 éven aluli személy jelenlétében tilos erőszakos, rasszista vagy pornográf, illetve más, jogszabályba ütköző tartalmak megjelenítése.
Az eszközöket mások zavarása nélkül kell használni.
Ügyfél az eszközt hibátlanul, tisztán, működőképes állapotban veszi át és köteles azt a használatot követően ugyanilyen állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az eszköz visszaadása nem személyesen történik, Ügyfél köteles az eszköz kellő védelmet nyújtó csomagolásáról saját költségén gondoskodni.
Ügyfél haladéktalanul köteles Szolgáltató felé jelezni bármely, a használatot 1 órán túl akadályozó meghibásodást, vagy más akadályt, ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a tényleges bejelentésig saját szolgáltatását hibátlannak tekinti.

XIII. A helyszíni eszközhasználatra jogosító bérletekre vonatkozó rendelkezések

A DIGITER BLUE bérlet a DIGITER PONTokon történő eszközhasználatra jogosít.
A fogyasztó minden bérletvásárlás alkalmával elektronikus úton kap egy (kinyomtatható) bérletet, mely – egyebek mellett – egy azonosító karaktersorozatot (továbbiakban: azonosító) és a bérlet névértékét tartalmazza. A fogyasztó a bérleten található azonosítóval tud a DIGITER PONTokon telepített eszközre bejelentkezni.
A bérlet tulajdonosa az azonosítóval jelentkezik be a DIGITER PONTokon elhelyezett számítógépre, majd a felhasználás végén kijelentkezik. A használati idő a bejelentkezés és a kijelentkezés (leállítás) között eltelt idő. A felhasználási díj perc alapon kerül elszámolásra.
Amennyiben az adott bérlethez tartozó egyenleg eléri a nullát, a rendszer a felhasználót kilépteti. Az eszközre ez esetben egy másik bérlet azonosítójának megadásával lehet újra belépni.
A DIGITER BLUE bérlet áráról a fogyasztó a digiter.hu oldalon talál tájékoztatást.
A DIGITER NEON bérlet nagyobb teljesítményű és jobb szoftveres ellátottságú, egymással hálózatba kötött eszközpark egy-egy munkaállomásának használatára jogosít – emellett a használat ideje alatt a szolgáltató ingyenes személyes szaktanácsadást biztosít a használat során felmerülő konkrét problémákkal kapcsolatban az informatikai kultúra növelése, a számítógépekben rejlő lehetőségek minél szélesebb körű bemutatása és minél nagyobb fokú kihasználása érdekében, ezáltal igényt teremtve a minőségi eszközeink bérlésére, megvásárlására.
A bérletvásárlás alkalmával a fogyasztó elektronikus úton egy DIGITER NEON kinyomtatható bérletet kap, mely – egyebek mellett – egy azonosítót és a bérlet névértékét tartalmazza.
A bérlet tulajdonosa az azonosítóval tud regisztrálni a www.digiter.hu oldalon meghirdetett helyszínekre és időpontokra. Az egyes helyszíneken és időpontokban csak a regisztrált bérlettulajdonosok részvétele biztosított.
Regisztrálni teljes napra, vagy meghatározott – óránkénti – időintervallumra lehet. A regisztráció véglegesítését követően a regisztráló bérletek felhasználásra kerülnek, ezért a részvétel későbbi lemondása esetén a levont időtartamra eső használati díjat nem tudjuk visszatéríteni, ugyanakkor a lemondással egyidejűleg van lehetőség helyettesítő személy megjelölésére, aki a bérlettulajdonos jogán helyette vehet részt a regisztrált időpontban. Amennyiben a részvétel lemondásával egyidejűleg helyettesítő személy nem kerül kijelölésre, az üres helyre a szolgáltató jogosult új felhasználó regisztrációját elfogadni.
DIGITER NEON bérlet esetén a felhasználás díja a megkezdett órák alapján kerül megállapításra. Minden megkezdett óra egy teljes órának számít. A DIGITER NEON bérlet áráról a fogyasztó a digiter.hu oldalon talál tájékoztatást
A részvételi regisztrációról, a regisztrált időpontról és a helyszínről, felszámított díjról a fogyasztó a digiter.hu oldalra történő regisztrációnál megadott e-mail címére kap elektronikus tájékoztatást.
A DIGITER BLUE és DIGTER NEON bérletek egymással nem cserélhetőek.

XIV. Jótállás, garancia, szavatosság

Kötelező jótállás: A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
Önkéntes jótállás: Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
Szavatosság: Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.
Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.
Ügyfél a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla (nyugta) bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A termék javítására vonatkozó igény esetén az Ügyfél jogosult közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálathoz fordulni.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Szolgáltató a terméket kicseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.
A beszállítók, gyártók a jótállástól függetlenül változó idejű garanciát nyújtanak termékeikhez, amely biztosítja, hogy a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítását az adott termék szakszervize vállalja a garancia időn belül. Műszaki cikkek esetében ez a garancia általában 12 hónap vagy több, egyes gyártók pedig több éves garanciát is vállalnak.
A vásárolt termékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz leggyorsabb megoldása érdekében Ügyfélnek közvetlenül a márkaszervizhez célszerű fordulni. A szervizek adatai megtalálhatóak a Szolgáltató honlapján, illetve a jótállási jegyeken. A meghibásodott terméket természetesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán is leadhatóak, illetve oda beküldhetőek. A Szolgáltató a hozzá beérkezett eszközöket garanciális javításra továbbítja a márkaszervizeknek, így a leadott készülékek javításának ideje meghosszabbodhat.
A javítás ideje függ a terméktől, annak hibájától. A javításokat minden esetben a márkaszerviz végzi. Bizonyos esetekben előfordulhatnak hosszabb javítási határidők, amennyiben nem áll rendelkezésre cserealkatrész a meghibásodott készülék javításához. Amennyiben a készülék nem javítható, ezt a Szolgáltatóval a szerviz írásban közli és csereigazolást ad ki, amellyel a meghibásodott eszközzel egyenértékű új készülék vásárolható.

XV. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban nem zárható ki azok külső támadó általi jogosulatlan megváltoztatásának lehetősége. Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Weboldal információit - így különösen az árakat, a szerződési feltételeket és az egyéb tájékoztatásokat - arra jogosulatlan külső személy megváltoztatta
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

XVI. Jogérvényesítési lehetőségek

A webáruház működésével kapcsolatos minden észrevétel, panasz, reklamáció az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy az info@digiter.hu e-mailen tehető.
Az ügyfélszolgálat részére írásban megküldött megkeresésékre a kötelező válaszadási idő 2 munkanap.
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

XVII. Egyebek

Az Digiter Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően a regisztrált Ügyfeleket e-mailben is tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált Ügyfeleknek az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.


Budapest, 2017. március 7.
Digiter IT Hungary Kft.

Aktuális szerződési feltételek letöltése
Szerződési feltételek hatályos 2016.01.20 - 2017.03.07. Szerződési feltételek hatályos 2015.05.01 - 2016.01.20. Szerződési feltételek hatályos 2015.01.01 - 2015.04.30. Szerződési feltételek hatályos 2014.11.03 - 2014.12.31. Szerződési feltételek hatályos 2014.07.26 - 2014.11.02. Szerződési feltételek hatályos 2013.07.24 - 2014.07.25